آیین نامه ثبت نام

جهت ثبت نام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 تا 13 

و پنج شنبه ها با هماهنگی قبلی از ساعت 10 تا 12 به مدرسه مراجعه نمایید 

می توانید با ورود به صفحه ثبت نام در پایین همین برگ فرم  ثبت نام را در  سایت  تکمیل نمایید و منتظر تماس مدرسه باشید  

خواهشمند ا ست به آدرس مدرسه  توجه نمایید . پونک خ همیلا نبش چهار باغ 

مدارک ثبت نام برای پایه اول و پیش دبستان

 1. اصل شناسنامه دانش آموز
 2.  دو   قطعه عکس جدید  4*3
 3. کپی شناسنامه دانش آموز
 4. کپی شناسنامه پدر و مادر
 5. کپی کارت ملی پدر و مادر
 6. کارت واکسیناسیون
 7. تکمیل فرم ثبت و تحویل آن به دبستان
 8. تکمیل فرم شهریه و پرداخت شهریه ( با هماهنگی معاون مالی)

حضور دانش آموز پیش از ثبت نام به همراه پدر و مادر الزامی می باشد.

مدارک ثبت نام برای پایه دوم تا ششم ( ورودی جدید )

 1. کل پرونده تحصیلی ( شامل کپی شناسنامه دانش آموز – فرم تطبیق پایه اول کپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر دفترچه سنجش – کارت واکسناسیون )
 2. ارائه کل کارنامه های سنوات قبل (  کلیه کارنامه ها باید مهر و امضا داشته باشند )
 3. تکمیل فرم ثبت و تحویل آن به دبستان
 4. تکمیل فرم شهریه و پرداخت شهریه ( با هماهنگی معاون مالی )
 5. دو قطعه عکس جدید 4*3 


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام