چگونه تست بزنیم ؟   

چگونه تست بزنیم

یکی از اصلی ترین نگرانی های دانش آموزان در سالهای آخر دبیرستان گذرندان کنکور است. اکثر بچه ها واهمه زیادی ازین بابت دارند و تصور می کنند تست زدن یکی از دشوارترین کارهای دنیاست. بسیاری از بچه ها کلا با هر نوع امتحان تستی مشکل دارند و فکر می کنند امتحانات تشریحی ساده تر است. اما اگر روش های درست تست زنی را به آنها آموزش دهیم می توانیم بار بزرگی از نگرانی را از دوش بچه ها برداریم.

 چند نمونه از روش های درست تست زنی :

1.تست  برای یادگیر ی

این نوع تست زدن هدفش یادگیری و تسلط بر مباحث جدید است.

در اصل برای درسهایی که هنوز به آنها تسلط کافی ندارید و صرفا جهات یادگیری درس می خواهید تست بزنید.در این روش اولا زمان آزاد است. و دانش آموز واهمه کمبود وقت ندارد.در این روش تست ها دانه دانه زده می شود یعنی اینکه دانش آموز به جواب میرسد اما از پاسخنامه نگاه می کند و جواب را برای خودش تحلیل می کند.در مورد زمان تست ها با اینکه وقت آزاد است اما نباید آن را زیاد برای هر تست صرف کرد چون در نهایت از وقت کل تست ها کم خواهد شد.

2.تست برای سنجش

زمانی که داشن آموزان مرحله اول را تمام کردند و مباحث را یاد گرفتند با این روش از خودشان امتحان میگیرند. در این روش تست ها را چندتایی می زنند مثلا ده تا تست، بعد پاسخنامه را نگاه می کنند. البته زمان هم باید گرفته شود.

3.تست آزمونی

روش آخر زمانی است که که درسها یکبار دوره شده و دانش آموز می خواهد خود را بسنجد. در این روش از آزمونهای مشابه کنکور استفاده می شود. زمان بندی کاملا محاسبه می شود  و معمولا یک سری درسها، مثلا دروس عمومی با هم انجام می شود. البته این روش در مراحل ابتدایی تست زنی توصیه نمی شود. بهترین روش برای این نوع تست زدن استفاده از آزمونهای سال گذشته است.

(مانلی فخریان روانشناس بالینی کلیلنیک فراذهن)   منبع  کانال تدریس‌یار مهدوی